Cộng đồng lớn mạnh, thân thiện Điều quan trọng nhất để tạo nên một game lành mạnh và công bằng đó là cộng đồng. Tại LoveGunny có rất nhiều những thành viên sẳn sàng giúp đỡ những người mới. Đăng ký vào nhóm
Tranh vẽ từ cộng đồng
Tranh vẽ từ cộng đồng
Tranh vẽ từ cộng đồng
Rất nhiều sự kiện, hoạt động đã được tổ chức