Tiến hành nạp thẻ vào game

Chú ý khi nạp thẻ

Lưu ý: Vào các giờ cao điểm hệ thống sẽ không duyệt thẻ cho bạn liền, các bạn vui lòng đợi phản hồi từ hệ thống tại: Trang Thái Nạp Thẻ
 CAPTCHA