Tiến hành nạp thẻ vào game

Chú ý khi nạp thẻ

Nạp thẻ bằng ATM được khuyến mại 25% cash giá trị thẻ nạp.
Nạp bằng thẻ cào sẽ bị giảm 15% cash giá trị thẻ nạp.
 CAPTCHA