Tiến hành nạp thẻ vào game

Chú ý khi nạp thẻ

Nạp thẻ bằng ATM được khuyến mại 25% cash giá trị thẻ nạp.
Nạp lần đầu được khuyến mại 100% giá trị nạp.
Nạp bằng thẻ cao tại đây .
Bạn có thể kiểm tra các yêu cầu nạp ATM cũ tại đây
 CAPTCHA