<!--TITLE-->

Tin tức - Thông Báo

Khuyến mãi 50% nạp thẻ 3 ngày 23/24/25

Thời gian đăng: 24-01-2018 02:03:09

Khuyến mãi 50% tất cả thẻ nạp mừng Việt Nam vào Chung Kết

Khuyến mãi thêm 50% nạp thẻ 3 ngày 23-24-25/1/2018
Nhằm ăn mừng chiến thắng lịch sử của chúng ta LoveGunny cũng hưởng ứng phong trào và khuyến mãi 50% thẻ nạp cho anh em đến hết ngày 25/1/2018.
Link game : LoveGunny.Net

Link Page : https://www.facebook.com/GunnyLauFreeXu/

Nhận xét bài viết