<!--TITLE-->

Tin tức - Thông Báo

[Update] Launcher v1.0 chơi game tối ưu hơn

Thời gian đăng: 11-04-2018 13:10:33

[Cập nhập Launcher]

 

Link tải Launcher: https://lovegunny.net/download/LoveGunny.rar

Link Adobe Flash: https://fpdownload.adobe.com/get/flashplayer/latest/help/install_flash_player_ax.exe

Cài net 4.0 nếu báo lỗi: http://thuthuat.taimienphi.vn/cai-net-framework-40-cho-may-tinh-7538n.aspx

Lưu ý, cài adobe flash nếu vào launcher bị màn hình trắng. 

Link Game: https://lovegunny.net/

Link Fanpage: https://www.facebook.com/gunnyfree

Nhận xét bài viết