Tiến hành nạp thẻ vào game

Chú ý khi nạp thẻ

Hãy thoát game trước khi tiến hành nạp thẻ.
Hiện tại chỉ nạp được mỗi thẻ Garena hoặc atm (liên hệ admin để nạp)
Thời gian Xử lí nạp thẻ khoảng 30p->8 tiếng

Các bạn có thể sử dụng nạp thẻ kiểu 2 tại: Nạp Thẻ Nhanh

 CAPTCHA