<!--TITLE-->

Tin tức - Thông Báo

[Update] Cập nhập cách thức nạp thẻ mới!!

Thời gian đăng: 25-07-2018 11:42:01

BQT LoveGunny đã cập nhập cách thức nạp thẻ mới. Các bạn có thể sử dụng tại đây

Nếu hệ thống nạp thẻ nhanh đang bảo trì các bạn có thể nạp lại sau hoặc sử dụng tính năng nạp chậm. Nạp chậm

Ưu tiên mệnh giá từ 50.000->1.000.000đ có tỷ lệ thành công cao hơn các mệnh giá thấp

Lưu ý: Vào các giờ cao điểm hệ thống sẽ không duyệt thẻ cho bạn liền, các bạn vui lòng đợi phản hồi từ hệ thống tại: Trang Thái Nạp Thẻ

Nạp thẻ bằng ATM được khuyến mại 20% cash giá trị thẻ nạp.

Nạp thẻ lần đầu được khuyến mại 100% (x2) cash giá trị thẻ nạp.

Nhận xét bài viết